Condicions Generals d'ús

b-smart consultants l'informa que l'accés i ús d'aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pugui requerir l'acceptació d'unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

b-smart consultants es reserva el dret a efectuar canvis al website sense fer cap avís previ, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s'actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a b-smart consultants i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de b-smart consultants. L'usuari, únicament i exclussivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

b-smart consultants és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb b-smart consultants enviant un correu electrònic a l'adreça , indicant a l'assumpte del correu 'Ref. Website'.

Informació General

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que la pàgina web corporativa de b-smart consultants es troba allotjada al domini bsmart.cat, propietat de b-smart consultants SCP, amb CIF J-67.161.968.

b-smart consultants SCP és una societat civil particula, i la seva seu social es troba emplaçada a Argentona, al Carrer del Puig, 8-B CP: 08310.

b-smart consultants proveeix serveis i solucions d'enginyeria, consultoria i auditoria. Per establir una comunicació directa i efectiva amb b-smart consultants pot trucar al número de telèfon 93 797 26 10 o enviar un correu electrònic a l'adreça indicant a l'assumpte del correu 'Ref. Avís Legal'.

Links o enllaços a altres websites

b-smart consultants pot haver incorporat al website enllaços a altres pàgines web que s'ha considerat que poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d'altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a b-smart consultants, i b-smart consultants no fa una revisió dels seus continguts, pel que, b-smart consultants no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l'accés o ús de la mateixa. b-smart consultants es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d'aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb b-smart consultants, enviant un correu electrònic a l'adreça indicant a l'assumpte del correu 'Ref. Website'.

D'altra banda, amb caràcter general s'autoritza l'enllaç de pàgines web o d'adreces de correu electrònic al website, a excepció d'aquells supòsits en els que expressament b-smart consultants manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per considerar aplicable l'esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l'existència de l'enllaç no suposarà, per si mateix, cap mena de d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de b-smart consultants de la pàgina que efectua l'enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment b-smart consultants podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense existir cap necessitat de fer cap tipus d'alegació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l'enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l'autorització, emesa per b-smart consultants.

Cookies

Aquest website no utilitza cookies.

Protecció de dades

En compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte del website www.bsmart.cat, seran tractades per b-smart consultants amb la finalitat d'atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a la organització, així com per rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts per b-smart consultants, si així ho ha indicat vostè expressament. Per exercir els seus drets, segons preveu la legislació vigent, pot adreçar-se a b-smart consultants enviant un correu electrònic a l'adreça , indicant a l'assumpte del correu 'Ref. Protecció de Dades'.