Formació especialitzada a mida

La formación és una petita inversió de futur, que quan es planifica i desplega bé, aporta rendiments immediats en molts àmbits de la organització de la seva organització:

  • Augmenta la satisfacció dels seus col·laboradors: en ampliar els seus coneixements i disposar de més eines per fer millor la seva feina i sentir-se reconeguts, en tant que ha comptat amb ells per millorar el funcionament de la seva organització.
  • Millora de la productivitat de la seva organització: quan es disposen de millors eines i es coneix la manera més òptima de fer les coses, es minimitzen errors i es millora la competivitat de la seva organització.
  • Clients satisfets: un col·laborador que està ben format i motivat treballa millor, proveeix millors productes i serveis, i dona una bona atenció al client final.

Les nostres capacitats, coneixements i experiència poden donar resposta a les necessitats formatives del seu equip en àrees com:

  • Implantació de nous Sistemes d'Informació, o noves eines informàtiques o tecnològiques.
  • Despllegament de noves mesures organitzatives de funcionament o sistemàtiques de treball.
  • Normes legals o standards de treball que afectin directament a l'activitat de la seva organització.

Contacti amb nosaltres sense cap mena de compromís. Mantindrem una reunió amb vostè, coneixerem les particularitats del seu negoci, i valorarem les seves necessitats i els principals objectius que han d'assolir les accions formatives. Elaborarem els materials formatius i impartirem la formació al seu equip de treball.

Només amb la motivació de l'equip cap a la consecució d'un objectiu comú poden aconseguir-se coses increïbles

Tot és possible quan l'equip es troba motivat i treballa conjuntament per aconseguir l'objectiu comú. Les Colles Castelleres uneixen a aquests valors, la perseverància i l'esperit de superació, aconseguint resultats increïbles.

Fotografia cedida per la Colla Castellera Capgrossos de Mataró.