Avaluación de sistemes i funciones d'IT en processos de fusions i adquisicions empresarials

Si està pensant en liderar o participar en un procés de fusió i adquisició d'empreses, o està considerant la possibilitat d'incorporar un inversor a la seva organització, hauria de considerar el factor tecnològico en la operació. Seria lògic pensar que la organització resultant d'aquest procés reunís el millor de totes les parts, però això no s'aconsegueix a totes les operacions. Ha de pensar concretament els seus objectius a aconseguir amb el procés que es planteja, i dins d'aquests, hauria de considerar els sistemes i funcions de l'àrea d'IT. Els principals objectius de la operació seran amb tota seguretat financers o estratègics, però obviar el paper de la tecnologia pot tenir un impacte significatiu al compte de resultats.

Podem ajudar-lo al llarg del procés que està considerant, o en el que ja es troba immers, aportant els nostres coneixements i experiència per proporcionar-li una visió independent del procés, i ajudar-li a aconseguir els seus objectius. L'orientarem en aspectes claus com:

  • La valoració dels seus actius tecnològics
  • La definició de l'estructura organitzativa més idònia a la nova situació
  • La definició de l'arquitectura tecnològica més addient al nou escenari
  • La detecció de les àrees on es produiran sinèrgies que li generaran un valor diferencial
  • L'adaptació dels rols i responsabilitats dels seus col·laboradors

Si la documentació i la interlocució amb l'entitat amb la que està negociant es fa en francès o en anglès, podem ajudar-lo. Li acompanyarem en el procés, interpretant la informació que li facilitin (assistint si és necessari a les reunions on es discuteixin els diferents aspectes del procés), i confeccionant tots aquells materials que siguin necessaris al llarg de tot el procés per tal de que aquest sigui un èxit.

Contacti amb nosaltres sense cap mena de compromís. Mantindrem una reunió amb vostè, coneixerem les particularitats del seu negoci, i comentarem confidencialment els diferents aspectes de la oportunitat que s'està plantejant. Li facilitarem diferents solucions que li ajudaran a aprofitar l'avantatge competitiu de les Tecnologies de la Informació i aconseguir els seus objectius.

La consideració dels aspectes crítics que afronta en una fusió o adquisició evitaran els errors més freqüents que acaben fent perdre el valor d'aquestes operacions