Projectes tecnològics estratègics

La seva organització es planteja desplegar un canvi tecnològic, en hardware o software, que li permeti disposar d'una plataforma tecnològica alineada amb els seus objectius de negoci, millorar l'eficiència, disposar d'un millor cost d'escala, o augmentar la fiabilitat i robustesa dels seus sistemes. És possible que el canvi sigui un fet important per vostè, i ho consideri un avantatge diferenciador pel seu negoci, però que els seus col·laboradors no coneguin plenament la tecnologia o els processos per dur-lo a terme, o bé prefereix que els seus col·laboradors, en tant que coneixen les particularitats de la seva organització, continuïn amb les seves funcions actuals i col·laborin puntualment per validar que el desenvolupament del projecte no entorpeix el dia a dia del seu negoci.

El nostre assessorament independent li permetrà disposar del coneixement més actual de les tecnologies del mercat, li aportarà un punt de vista més objectiu del procés, i evitarà una dedicació excessiva de les persones del seu equip que podria impactar de forma negativa en el dia a dia del seu negoci. Podem assessorar-li de forma independent sobre la millor tecnologia i els processos organitzatius a implantar i addicionalment, dirigir el projecte i si vostè ho desitja, fer-li un projecte claus en mà.

Contacti amb nosaltres sense cap mena de compromís. Mantindrem una reunió amb vostè, coneixerem les particularitats del seu negoci, i comentarem confidencialment els diferents aspectes de la oportunitat que està plantejant-se. Li facilitarem diferents solucions que li ajudaran a aprofitar al màxim l'avantatge competitiu de les Tecnologies de la Informació, permitint-li aconseguir els seus objetius.

Definir les tecnologies de la informació com un factor estratègic suposa generar nous avantatges competitius